Εκτύπωση

Περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο Ε.Ε. Ρωσίας ρωσικά αντίμετρα 3


Α.      Κυρώσεις Ε.Ε. σε βάρος Ρωσίας και Λευκορωσίας

Κυρώσεις σε βάρος Ρωσίας


Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει έξι, μέχρι στιγμής, δέσμες κυρώσεων σε βάρος της ΡΟ (ατομικές και τομεακές):


Ατομικές κυρώσεις: οι κυρώσεις αφορούν σε απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων (visaban) και δέσμευση οικονομικών πόρων (assetfreeze). Στις κυρώσεις που ήταν σε ισχύ από το 2014 (λόγω της προσάρτησης της Κριμαίας από τη ΡΟ), προστέθηκαν περίπου 720 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Ρώσος Πρόεδρος VladimirPutin και ο Ρ/ΥΠΕΞ SergeyLavrov. Συνολικά, τα περιοριστικά μέτρα της Ε.Ε. ισχύουν πλέον για 1.158 φυσικά πρόσωπα και 98 οντότητες.

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης της πέμπτης δέσμης κυρώσεων, το Συμβούλιο Ε.Ε. αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή η τεχνολογία των οποίων χρησιμοποιήθηκαν κατά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς επίσης σε σημαντικούς ολιγάρχες και επιχειρηματίες, υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, υποστηρικτές παραπληροφόρησης και χειραγώγησης πληροφοριών προς στήριξη της ρωσικής προπαγάνδας σχετικά με τον πόλεμο, καθώς και σε μέλη οικογενειών προσώπων που ήδη έχουν υπαχθεί σε καθεστώς κυρώσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν μπορούν να παρακαμφθούν.           

Με την τελευταία, έκτη δέσμη κυρώσεων, καταχωρήθηκαν πρόσθετα φυσικά πρόσωπα στο καθεστώς κυρώσεων της Ε.Ε., στα οποία περιλαμβάνονται Ρώσοι στρατιωτικοί, συγγενείς και συνεργάτες ήδη καταχωρημένων προσώπων, ενώ επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος σειράς οντοτήτων που σχετίζονται με την ρωσική αμυντική βιομηχανία.


  1. Τομεακές κυρώσεις:

      1. Χρηματοπιστωτικός τομέας:  1. Τομέας μεταφορών:


  1. Τομέας ενέργειας:

 


       4. Αγαθά διττής χρήσης:        5. Εμπόριο:

 


          Λοιπές κυρώσεις:


  1. Απαγόρευση μετάδοσης ρωσικών ειδησεογραφικών πρακτορείων: Απαγορεύεται η μετάδοση του RussiaToday και του Sputnik εντός Ε.Ε. λόγω της εκστρατείας παραπληροφόρησης. Με την έκτη δέσμη κυρώσεων απαγορεύθηκε η μετάδοση ειδησεογραφικών πρακτορείων RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 και TVCentreInternational, λόγω συμμετοχής τους στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας.

  2. Κυρώσεις σε αποσχισθείσες περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ: καθολική απαγόρευση συναλλαγών στους τομείς του εμπορίου, της ακίνητης περιουσίας, των επενδύσεων, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του τουρισμού.

  3. Πολιτική έκδοσης θεωρήσεων εισόδου: Αναστολή ελεύθερης (χωρίς θεώρηση) εισόδου για τα ρωσικά διπλωματικά διαβατήρια και των διευκολύνσεων για τα υπηρεσιακά διαβατήρια. Άρση ευνοϊκών όρων για χορήγηση θεωρήσεων σε Ρώσους πολίτες ορισμένων κατηγοριών (μέλη επίσημων αποστολών, επιχειρηματίες, μέλη κυβέρνησης και κοινοβουλίου, μέλη Συνταγματικού Δικαστηρίου και Αρείου Πάγου).

  4. Πάγωμα διμερών επαφών και ανταλλαγών σε πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών και fora (π.χ. ΠΟΕ).

  5. Αναστολή εφαρμογής από την Ε.Ε. της ρήτρας του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (MostFavouredNation) για τη Ρωσία στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

  6. Γενική απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε κρατικούς διαγωνισμούς προμηθειών σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

  7. Με την έκτη δέσμη κυρώσεων προβλέφθηκε απαγόρευση στην άμεση ή έμμεση παροχή υπηρεσιών στη ρωσική κυβέρνηση και σε νομικά πρόσωπα και οντότητες εγκατεστημένες στη Ρωσία, σε τομείς όπως η λογιστική, η ελεγκτική οικονομικών καταστάσεων, οι φοροτεχνικές υπηρεσίες, οι δημόσιες σχέσεις, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, καθώς και υπηρεσίες “cloud”.


Κυρώσεις σε βάρος ΛευκορωσίαςΒ.      Ρωσικά/Λευκορωσικά αντίμετρα


Εμπεριστατωμένος κατάλογος ρωσικών αντίμετρων κατά των κυρώσεων της Δύσης, καθώς και μέτρων θωράκισης της εθνικής οικονομίας  εντοπίζεται σε αρχείο της οικείας ιστοσελίδας Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Μόσχας, στη διεύθυνση: https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80120


Γ.      Πληροφοριακοί σύνδεσμοι και στοιχεία επαφής


Για όλα τα θέματα που αφορούν στην πρακτική υλοποίηση των κυρώσεων, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να συμβουλεύονται τον σχετικό Οδηγό Συχνών Ερωτήσεων που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/info/files/220316-faqs-export-related-restrictions-russia_en


Ι. Κανονιστικό πλαίσιο Ε.Ε.:


- Συνοπτικό και περιεκτικό σημείωμα Συμβουλίου Ε.Ε. για τις κυρώσεις:https://www.consilium.europa.eu/el/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) 2022/328 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, 25.2.2022 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EL)

- Council Regulation (EU) 2022/263, of 23 February 2022, concerning  restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0263&from=EN)

- CouncilRegulations (EU) 2022/576, 577, της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση των Κανονισμών (Ε.Ε.) αριθ. 833/2014 και (ΕΚ) αριθ. 765/2006 αντίστοιχα, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (και αντίστοιχα λόγω εμπλοκής της Λευκορωσίας), καθώς και CouncilDecision 2022/578, 579 της 8ης Απριλίου, για την τροποποίηση των Αποφάσεων αριθ. 2014/512/CFSP και αριθ. 2012/642/CFSP, EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:111:FULL&from=EN )

- CouncilRegulations (EU) 2022/580, 581, της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς και CouncilDecision 2022/582 της 8ης Απριλίου, για την τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 2014/145/CFSP, EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN)

- Νομικό κείμενο συνολικού πλαισίου κυρώσεων (Κανονισμός Ε.Ε. 833/2014 και τροποποιήσεις του έως και 5η δέσμη):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413

- CouncilRegulations (EU) 2022/876, 877, 878, 879, 880, της 3ης Ιουνίου 2022, καθώς και CouncilDecisions 2022/881, 882, 883, 884, 885 της 3ης Ιουνίου 2022, δια των οποίων υιοθετούνται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην έκτη δέσμη κυρώσεων της Ε.Ε. έναντι Ρωσίας και Λευκορωσίας, EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN )

- Κείμενα λοιπών Κανονισμών Συμβουλίου Ε.Ε. για κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0396&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0397&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0399&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0427&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0429&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0430&from=EN

- Κείμενο Κανονισμού Συμβουλίου Ε.Ε. για κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας:

-  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) 2022/355 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=EL

 


ΙΙ. Στοιχεία επαφών:


Στο ΥΠΕΞ, όσον αφορά τα θέματα οριζόντιου συντονισμού του οικονομικού σκέλους των κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, σημείο επαφής έχει οριστεί η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, αρμόδιο στέλεχος κ. Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄, e-mails: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αρμόδιες όσον αφορά τομεακές λεπτομέρειες και επιπτώσεις της οικονομικής πτυχής των κυρώσεων είναι οι ακόλουθες Διευθύνσεις του Υπουργείου:

-       Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ KAI ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

-       Β4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΡΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΧΩΡΕΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ KAI ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΣΕΠ, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

-       Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις οικονομικές πτυχές των κυρώσεων βρίσκεται στην οικεία ιστοσελίδα του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, στην διεύθυνση:https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/863.